Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm a BMBI megújult Intézeti honlapján!

A Debreceni Egyetem ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet jogelődjét 1950-ben alapították. Jelenleg létszámában, tudományos teljesítményében valamint oktatási feladatait tekintve is a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb oktatási szervezeti egysége. Az Intézetben jelenleg 19 főállású egyetemi oktató dolgozik, közülük egy fő akadémikus, valamint két fő az MTA doktori cím birtokosa. További 12 projektálláson lévő kutató, valamint 21 PhD hallgató vesz részt a tudományos munkában és az oktatásban. Az oktató-kutatók munkáját 16  asszisztens és 8 adminisztratív dolgozó segíti.

Az Intézet évente több mint 1200 hallgatót oktat a különböző karokon és szakokon. Ennek során részt vesz az általános orvos- és fogorvostanhallgatók, a molekuláris biológus és biotechnológus MSc hallgatók magyar és angol nyelvű képzésében, valamint a klinikai kutató MSc és Biotechnológus BSc hallgatók magyar nyelvű képzésében is. Az Intézet munkatársai évente mintegy 55 tantárgyat hirdetnek meg és oktatnak.  

Az Intézet tudományos profilja méretéből adódóan szerteágazó. Intézetünkben hat nagyobb kutató laboratórium valamint további négy önálló kutatócsoport többek között a sejtelhalás biokémiai mechanizmusait, a sejtelhalás és fagocitózis szignálútvonalait, a veleszületett immunitás és a vírusfertőzések kapcsolatait valamint retrovírusok biokémiáját, transzkripciós folyamatok genetikai és epigenetikai szabályozását, biomarkerek hasznosságát valamint őssejtek differenciációját kutatják. Az Intézet nemzetközi mértékkel mérve is kiváló infrastrukturális háttérrel rendelkezik, ennek meghatározó része négy szolgáltató laboratóriumba szerveződve szolgálja a tágabb kutatói közösséget.

Tőzsér József
intézetigazgató
egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 12. 13:46